Navigácia: Podmienky predaja English

Podmienky internetového predaja tovaru

 

 

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými novelizovanými zákonmi: č. 22/2004 (nov.160/2005 Z.z.) o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 (nov.437/2013 Z.z.) o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 (nov. 367/2013 Z.z.) o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 (nov.546/2010 Z.z.) Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Podmienky elektronického obchodu SKLOPORCELA :

Podmienkou elektronického obchodu firmy SKLOPORCELA je aby celková cena nákupu presiahla minimálnu hodnotu t.j. 10 €. Ak táto podmienka nebude zo strany zákazníka splnená bude objednávka zamietnutá a nebude možné vyplniť objednávací formulár. V prípade splnenia tejto podmienky bude zákazník v objednávacom formulári požiadaný o vyplnenie údajov potrebných k doručeniu tovaru. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi spätne zaslaný informačný email s predmetom 'Potvrdenie o prijatí objednávky', ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Po overení prístupu tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom 'Potvrdenie objednávky'. Pri potvrdení bude uvedený vybraný tovar a stanovená jeho celková cena. V prípade, že tovar nie je na sklade, bude dodávateľ prostredníctvom e-mailu informovať zákazníka o termíne jeho dodania. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar k zákazníkovi odoslaný dobierkou.

Podmienky dodania tovaru dobierkou:

Dodávateľ sa pri dobierke zaväzuje vyexpedovať tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi, pokiaľ je tovar na sklade. Pri platbe dobierkou je tovar odoslaný na doručovaciu adresu uvedenú pri objednávaní tovaru. Klasickým balíkom Slovenskej pošty sa posielajú iba zásielky do hodnoty 130 €. Zásielky vyššej hodnoty sú posielané výhradne prostredníctvom kuriérnej služby. Na žiadosť zákazníka je možné tovar zaslať aj urýchlene - prvou triedou. Obchodné podmienky expresných prepravcov udávajú dobu doručenia do 24 hodín odo dňa vyzdvihnutia kuriérom.

Dodávateľ neručí zákazníkovi za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne nesprávnym udaním adresy doručenia v objednávacom formulári. Celkovú platbu dobierky uhradí zákazník v plnej výške kuriérovi pri prevzatí zásielky.

Pri dodaní tovaru sa zákazník tiež zaväzuje doručenú zásielku pred kuriérom otvoriť a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, zákaznik spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu a bezodkladne bude o tom informovať aj dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný doruciť dodávateľovi tovar späť a uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru.

Podmienky stornovania objednávky, vrátenia tovaru:

Zákazník môže do 5 hodín od odoslania objednávacieho formulára e-mailom stornovať objednávku. V prípade ak sa objednávka stornuje neskôr ale pred dodaním tovaru vyhradzuje si dodávateľ právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky. Stornovanie objednávky zákazníkom po prevzatí tovaru sa hodnotí ako vrátenie tovaru. O úmysle vrátiť zakúpený tovar musí zákazník vopred informovať dodávateľa prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky.

V zmysle zákona § 12 ods. 1 zákona c. 108/2000 je zásielky možné do 7 dní od prevzatia na náklady zákazníka vrátiť bez udania dôvodu. Po uplynutí 7 dňovej lehoty nebude vrátenie tovaru akceptované. Pri vrátení tovaru platí, že tovar musí byt nepoužitý, nepoškodený, kompletný a dodaný v pôvodnom obale tak, ako bol prevzatý od dodávateľa. Tovar je nutné zaslať ako cenný balík, zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté. Po kontrole stavu a kompletnosti tovaru budú zákazníkovi peniaze vrátené prevodom na účet.

Dodávateľ má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti zákazníkom objednaného tovaru.
Vyhľadávanie


Nákupný košík
Žiadne predmety
Spolu: 0 €